Ние в KIWI вярваме, че рекламата е ключова връзка между клиента и неговия потребител. С цел да направи тази връзка още по-силна, KIWI предлага на своите клиенти следните услуги, които отговарят на техните нужди.

  • създаване на творчески концепции
  • рекламни текстове
  • производство на видео и аудио
  • анимация
  • медиа планиране
  • уеб дизайн и програмиране
  • PR
  • управление на събития